Siirry suoraan sisältöön

Ranskan kielen perusteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0117-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Sari Myréen

Vastuuopettaja

Sari Myréen

Ryhmät

  • TOY224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kielen perusrakenteet ja perussanaston
- viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
- kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Toteutustapa

Opintojakso on ranskan kielen alkeiden verkkokurssi, joka on tarkoitettu sellaisille sekä suomen- että englanninkielisille opiskelijoille, joilla on ranskan kielen alkeiden taito eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla A1. Voit testata tasosi esimerkiksi täällä:
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/tester-son-niveau/

Linkki Canvas-alustan työtilaan ja Zoom-tapaamisiin lähetetään osallistujille elokuussa 2024.
Opintojaksolla käytettävän verkkomateriaalin hyödyntämiseen tarvitset Ranskan instituutin mediakirjaston virtuaalisen kirjastokortin:
http://www.france.fi/kirjasto/

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 4. syyskuuta ja päättyy 20. marraskuuta.
Virtuaaliset tapaamiset Zoomissa järjestetään 4.9. ensimmäisessä tapaamisessa klo 16-18 sovitun aikataulun mukaisesti.
Katso opinnon aikataulut Lukkarikoneesta osoitteesta https://lukkarit.laurea.fi. Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla sovelletaan interaktiivista menetelmää, joka antaa sinulle mahdollisuuden tutustua vieraaseen kieleen kuten sitä puhutaan arkielämässä. Kehität kielitaitoasi video- ja audiopohjaisten harjoitusten avulla, ja lisäksi pelit mahdollistavat opittujen asioiden optimaalisen muistamisen. Kielitaitosi arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti.

Bienvenue !

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla opittua tietoa voi käyttää hyväksi yrityksissä ja organisaatioissa, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

A Osallistuminen verkko-opetukseen vähintään 75 % sekä suulliset oppimistehtävät (28h)
B Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (52h)
C Laajemmat palautettavat oppimistehtävät (55h)

Lisätietoja opiskelijoille

Ranskan kielen asema on hyvin merkittävä, ja ranskan kieli ei rajoitu maantieteellisesti vain Ranskaan, vaan sitä puhutaan maailmanlaajuisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 Aktiivinen osallistuminen verkko-opetuksessa ja keskusteluissa Canvasilla 20 %
2 Laajemmat oppimistehtävät 30 %
3 Suullinen ja kirjallinen lopputentti ennakkoon ilmoitetuista opintojaksolla käsitellyistä sanastoista, teksteistä ja tehtävistä 50 %
Korotusyritys voi kohdistua niihin opinnon osiin, joista muodostuu opinnon arvosana, mutta ei kuitenkaan pari- tai ryhmätöihin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintoa hyväksytyllä tavalla osoittamalla osaamista sanasto- ja ymmärtämisen tehtävissä eikä suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.