Siirry suoraan sisältöön

Työelämän espanja 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0096-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 02.09.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 09.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castrén

Vastuuopettaja

Virpi Castrén

Ryhmät

  • TOY224SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Yhteiset opinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
- kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
- tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
- hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille syyskuun alussa.

Intensiivinen toteutus ajalla 9.9. - 9.11.2024
Lähes joka viikko on tehtävävastauspalautuksia annetun aikataulun (Canvasissa) mukaisesti. Opintojakso on tarkoitus suorittaa ko. aikataulussa, kyseessä ei ole ns. non stop -kurssi.

Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain, Canvasin ilmoituksia seurattava aktiivisesti.

HUOM! Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää (esittäytymisessee) määräpäivään ja -aikaan mennessä (ma 16.9.. klo ), katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla.

Sinulla tulee olla käytössä tietokone mikrofoneineen ja kameroineen sekä mieluiten erillinen hiiri. Kamera tarvitaan suullisen esityksen tekoon.
Opinnon toteutukseen voi kuulua suullisia esityksiä ja nauhoituksia, joissa opettaja voi vaatia, että opiskelijan kasvot näkyvät kameran välityksellä, jotta opiskelija voidaan tunnistaa ja suoritus kirjata oikealle henkilölle. https://www.laurea.fi/koulutus/uudelle-opiskelijalle/verkko-opiskelun-pelisaannot/

Opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät) ovat nähtävissä Canvas-työtilassa, joka aukeaa viimeistään yksi viikko ennen opintojakson alkua.

Lopputentti pidetään Canvasissa Proctorio-valvottuna. Proctorio on valvontatyökalu, joka pitää ladata itse sille koneelle, jolla lopputentin aikoo tehdä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tiedot saat opintojaksolla (tulevat löytymään Canvasista).

Aika ja paikka

Opintojakson oppimisalustana Canvas.
Ei virtuaali-istuntoja.
Opintojakso alkaa 9.9.20204 ja päättyy 11.11.2024
Opintojakso on suoritettava annetussa aikataulussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintomateriaali löytyy Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutusaika
Tehtävien palautuspäivät nähtävissä opintojakson aikataulussa (Horario, en Canvas)
Lopputentti viikolla 45 (tentti avoinna koko viikon suoritusta varten).

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla tutustutaan Espanjaan valtiona ja espanjalaiseen yritysmaailmaan/työelämään, fokuksessa liike-elämä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, joka vastaa n. 130 työtuntia.
Opiskelin käyttämä aika opintojakson suorittamiseen riippuu luonnollisesti lähtötasosta, olemassa olevasta osaamisesta.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä opintojakso koostuu kuudesta moduulista.

Keskeiset aiheet: 1. Espanjan maa- ja taloustietoja, 2. yleistä työelämästä, ulkoistaminen, 3. yritysorganisaatio, tehtävänimikkeet 4. tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara), 5. työkokous 6. etätyö, toivetyö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii muidenkin alojen opiskelijoille!
Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa.

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot:
espanjan kielen perusteet 1 ja 2 TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, valitse Työelämän espanjaa 2 R0097.

Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi)

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ENSIN, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei yhtä aikaa.

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 -opintojaksolla, joka toteutetaan keväällä 2025.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 - 5), se on mahdollista. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Opintojakson puolivälissä tai lopussa arviointiasteikkoa ei enää voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen.

Yksityiskohtaiset arviointitiedot löytyvät Canvasista.

Hyväksytty arvosana on mahdollista korottaa yhden kerran opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.
Korotusyritys voi kohdistua niihin opintojakson osiin, joista muodostuu opintojakson arvosana, mutta ei kuitenkaan pari- tai ryhmätöihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

.