Siirry suoraan sisältöön

Työelämän espanja 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0096-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 11.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, yhteinen

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castrén

Vastuuopettaja

Virpi Castrén

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
  • Tutkinto- ja polkuopiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TOY223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK
  • Tutkinto- ja polkuopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
- kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
- tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
- hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille ennen opintojakson alkua-.

Intensiivinen toteutus ajalla.
Lähes joka viikko on tehtävävastauspalautuksia annetun aikataulun (Canvasissa) mukaisesti.

Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain, Canvasin ilmoituksia seurattava aktiivisesti.

HUOM! Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää (esittäytymisessee) määräpäivään ja -aikaan mennessä, katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla.

Sinulla tulee olla käytössä tietokone mikrofoneineen ja kameroineen sekä mieluiten erillinen hiiri. Kamera tarvitaan suullisen esityksen tekoon.

Opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät) ovat nähtävissä Canvas-työtilassa, joka aukeaa viimeistään yksi viikko ennen opintojakson alkua.

Lopputentti pidetään Canvasissa Proctorio-valvottuna. Proctorio on valvontatyökalu, joka pitää ladata itse sille koneelle, jolla lopputentin aikoo tehdä. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja tiedot saat opintojaksolla (tulevat löytymään Canvasista).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintomateriaali löytyy Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutusaika 11.9.-11.11.2023
Tehtävien palautuspäivät nähtävissä opintojakson aikataulussa (Horario, en Canvas)
Lopputentti viikolla 45..

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla tutustutaan Espanjaan valtiona ja espanjalaiseen yritysmaailmaan/työelämään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, joka vastaa n. 130 työtuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä opintojakso koostuu kuudesta moduulista.

Keskeiset aiheet: 1. Espanjan maa- ja taloustietoja, 2. yleistä työelämästä, ulkoistaminen, 3. yritysorganisaatio, tehtävänimikkeet 4. tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara), 5. työkokous 6. etätyö, toivetyö.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii muidenkin alojen opiskelijoille!
Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa.

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot:
espanjan kielen perusteet 1 ja 2 TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, valitse Työelämän espanjaa 2 R0097.

Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi)

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ENSIN, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2. Ei yhtäaikaa!

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 (R0097-3012)-opintojaksolla (Campusonline), joka toteutetaan keväällä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty.

Yksityiskohtaiset arviointitiedot löytyvät Canvasista.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 - 5), se on mahdollista. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Opintojakson puolivälissä tai lopussa arviointiasteikkoa ei enää voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

.