Siirry suoraan sisältöön

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (4 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CB71-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.02.2024 - 19.05.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 30.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Janika Lindström
  • Essi Tammisto

Vastuuopettaja

Janika Lindström

Ajoitusryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • TOS223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Terveys- ja hyvinvointialat

Pienryhmät

  • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- määritellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet pääpiirteissään
- määritellä vapaaehtois- ja ammattisovittelijoiden roolia sovittelutoiminnassa
- soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa sovittelevaa työotetta ja arvioida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia
- tunnistaa ja vertailla minkä tyyppiset kysymykset näyttäytyvät rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksinä
- jäsentää katusovittelua ja sen kytkeytymistä lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun

Toteutustapa

Verkkokurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustan toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Verkkokurssin käytyään opiskelija osaa:

- jäsentää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
- esitellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet
- vertailla rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä, ja arvioida sovittelun vaikutusta osapuolten oikeuksiin ja tarpeisiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus löytyy verkkokurssin oppimisympäristöstä Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MOOC-opinnolle ei ole tarjolla valinnaista soritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta, opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Neljän opintopisteen suoritus vastaa siten yhteensä 108 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa

MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia

MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa

MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.


Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.


Arvosana Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä
5 94% – 100%
4 88% – 93%
3 82% – 87%
2 76% – 81%
1 70% – 75%
0/hylätty 0% – 69%