Siirry suoraan sisältöön

Osakkuus osana uraa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BY37-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 - 5

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 300

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

 • Antti Sekki

Vastuuopettaja

Antti Sekki

Ajoitusryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1 (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)

Ryhmät

 • TOH223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • TOY223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- listata yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot
- arvioida yrittäjyysmuodon soveltuvuutta itselleen oma elämäntilanne huomioiden
- kuvata osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja osaa pohtia ja kuvata itselle sopivinta roolia
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteet eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- arvioida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyvät verokäytänteet kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Toteutustapa

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Sekki (2023) Vaurastu osaomistajana - osakkaan rooli perinteisenä, startup- ja buyout-yrittäjänä, ISBN 978-952-14-4982-6, AlmaTalent.
- Sekki & Niemi (2016) Menesty yrittäjänä — 68 käytännön ohjetta, ISBN 978-952-14-2766-4, AlmaTalent.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa omaan tahtiin.

Sisältö ja sen jaksotus

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
- listata yritysmuotojen (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) keskeiset erot
- arvioida yrittäjyysmuodon soveltuvuutta itselleen oma elämäntilanne huomioiden
- kuvata osaomistajan moninaiset roolit eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen- ja buyout-yrittäjyys) ja osaa pohtia ja kuvata itselle sopivinta roolia
- verrata osaomistuksen hankkimisen käytänteet eri yritysmuodoissa (startup-, perinteinen ja buyout-yrittäjyys)
- arvioida vaurastumisen logiikaa ja siihen liittyvät verokäytänteet kussakin yrittäjyyden muodossa (startup-, perinteinen- ja buyuout-yrittäjyys) erikseen
- laskea omistusosuuden muutokset ja vaurastumisen todennäköisyyden käytännössä

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi sisältää viisi eri moduulia, joista voi suorittaa 1-5. Kukin moduuli arvioidaan erikseen. Opintopistemäärä vastaa suoritettujen moduulien määrää.

Arviointiasteikko

H-5