Siirry suoraan sisältöön

Espanjan kielen perusteet 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0084-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.01.2024 - 10.03.2024

Ajoitus

14.03.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, yhteinen

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castrén

Vastuuopettaja

Virpi Castrén

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
  • Tutkinto- ja polkuopiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TOY223SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK
  • Tutkinto- ja polkuopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
- osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
- tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Toteutustapa

Zoom-verkkoistunnot torstaisin klo 9.30 - 11.30 (2 tuntia/kerta), PAITSI ensimmäinen tapaamiskerta on pituudeltaan 2,5 t to 14.3.2024 klo 9.00 - 11.30.
Yhteensä 8 virtuaali-istuntoa + lopputentti Canvasissa Proctorio-valvottuna.
Opintojakso alkaa 14.3.2024 ja päättyy 16.5.2024. Ei opetusta 9.5.2024.
HUOM! Ensimmäisellä tapaamiskerralla 14.3.2024 on PAKOLLINEN läsnäolo! Jos et ole tällöin paikalla, poissaolo katsotaan opintopaikasta luopumiseksi.
Opintojaksolla on läsnäolovelvoite pedagogisista syistä johtuen, mikä tarkoittaa sitä, että poissa voi olla kolmelta istunnolta, vähintään viiteen opetuskertaan osallistuttava.

Zoom-linkki lähetetään opintojakson alussa ryhmään hyväksytyille ja linkki löytyy myös Canvas-tilasta helmikuun lopussa/maaliskuun alussa.
Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua,lisätietoja: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_it-tukija-ohjeet/SitePages/ET%C3%84VALVOTUN-VERKKOTENTIN-SUORITTAMINEN-CANVAS-OPPIMISALUSTALLA.aspx
Opintojakson osallistujan tulee asentaa ennen lopputenttiä Proctorio-laajennus tietokoneelleen.

Tätä opintojaksoa varten tarvitset luonnollisesti tietokoneen, mikrofonin ja kameran.

Aika ja paikka

Zoom-verkkoistunnot torstaisin klo 9.30 - 11.30 14.3. - 16.5.2024. Paitsi ensimmäinen kerta klo 9.00 - 11.30.
Oppimisalustana Canvas.
Loppukoe Canvasissa, tällöin ei ole Zoom-istuntoa.
HUOM! Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen). Nämä kolme poissaolokertaa eivät voi olla peräkkäisillä viikoilla eikä poissaoloja voi korvata ylimääräisillä kirjallisilla tehtävillä.
Zoom-istuntoja ei tallenneta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop: Ventana 2. (Suositus: painettu kirja)

Opettajan materiaali (Canvasissa) sekä Sanomapron opiskelijan verkkotehtävät.
Lisämateriaalina Sanomapron Arttu-(äänitiedosto) ja Sanastot -sovellukset, jotka voit ladata ilmaiseksi esim. Google Play -kaupasta.
Opintojakson suorittaminen ei ole mahdollista ilman Ventana 2 -oppikirjaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lopputentti (Canvasissa)

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla tutustutaan Espanjaan ja muutamiin Latinalaisen Amerikan maihin sekä joihinkin espanjankielisen kielialueen kulttuurillisiin ominaispiirteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa n. 130 työtuntia.
Kielen opiskelu vaatii runsaasti itsenäistä opiskelua verkkoistuntojen lisäksi. :)

Sisältö ja sen jaksotus

Ventana 2: Kappaleet 1 - 4, 6 teemat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.
Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit (kielioppikertausta muistakin asioista).
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.
Viikottaiset virtuaali-istunnot.

Lisätietoja opiskelijoille

Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
Istuntoihin on osallistuttava sellaisessa tilassa, missä kameran auki pitäminen on mahdollista (yleensä kamera päällä ns. breakout -huoneissa, kun tehdään pari tai ryhmätöitä).

Lähtötaso: espanjan perusteet 1 (R0083) tai muutama lukiokurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointia koskevat yksityiskohtaisemmat tiedot ovat Canvas-työtilassa.


Suomeksi
Arviointiasteikko: 1 - 5. Arviontiperusteet: jatkuva näyttö, aktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-tilassa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää H5P-harjoituksten, palautettaviksi pyydettyhen tehtävävastauksen sekä kirjallisen tentin hyväksyttyä suorittamista.Tämän lisäksi tulee myös läsnäoloehtojen täyttyä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

60-70% tavoitteesta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

min. 90% tavoitteesta