Siirry suoraan sisältöön

Internet Business Models (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0297-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

40 - 500

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

 • Ville Saarikoski

Vastuuopettaja

Ville Saarikoski

Ajoitusryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

 • TOH223SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S23, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
 • CCH223SY
  Complementary competence (bachelor’s studies in English), S23, Business, administration and law

Pienryhmät

 • Koskee vain Avoimen AMK:n asiakkaita, älä ilmoittaudu tähän pienryhmään 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe differences between virtual world and physical world
- identify business opportunities in the internet and networks
- apply an understanding of the internet society to build new markets
- combine business and information technology knowledge
- utilize opportunities of digitalization for business

Toteutustapa

Kurssi on englanniksi ja muodostuu kahdeksasta kappaleesta, jossa jokaiseen (paitisi lukuun 8) liittyy osaamista testaavia monivalinta tehtäviä. Arvosanan yksi saa suorittamalla rastitustehtävät hyväksytysti, arvosanan kaksi osallistumalla keskustelualustan keskusteluihin lisäksi aktiivisesti. Arvosanaan kolme saavuttamiseksi on oma tehtävänsä ja tämän jälkeen voi saavuttaa arvosanan neljä - viisi kirjoitetun esseen pohjalta, kunhan muut edeltävät on suoritettu hyväksytysti. Esseen kieli on englanti, sillä essee annetaan muille (kahdelle ) opiskelijalle arvioitavaksi (vertaisarviointi)

Aika ja paikka

Kurssi on tyypiltään hop on hop off. Alussa kaikkia kannustetaan saapumaan alustalle. Opettaja saattaa lähettää sähköpostiviestejä imoittautuneille, joiden ei ole nähty käyneen alustalla.Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kurssin omassa aikataulussaan. Kurssilla on kuitenkin päättymisaika ja opettaja alkaa kohti loppua kiiruhtamaan ja kannustamaan opiskelijoita etenemisessä.

Kun haluat, että opettaja antaa sinulle arvoanan, tee hop off tehtävä. Opettaja käy alustalla viikon kahden välein tarkistamassa tilanteen ja antamassa arvosanat.

Opettaja olettaa sinun pyrkivän tekemään kurssin joko kesän tai syksyn aikana. Tästä syystä opettaja kesän jälkeen n 15.8 kannustaa opiskelijoita saattamaan kurssin valmiiksi ja kirjaa kesän arvosanat. Hän ei kuitenkaan poista sinua alustalta ja voit jatkaa kurssia myös syksyn aikana,


Tämä kurssi alkaa 1.1.2024 ja loppuu 31.5.2024. Jos teet myös essee tehtävän, huomaa, että vertaisarviointia varten essee pitää palauttaa 15 päivää aiemmin.

Huomaa, että saat arvosanan kun olet valmis ja pyydät sitä. Kurssilla on ns Hop off tehtävä, jonka kautta ilmaiset, että olet valmis ja haluat arvosanan.

Laurean kehittämisen tiekartassa on sitouduttu Haka kirjautumisen mahdollistamiseksi. Haka kirjoautuminen otettiin käyttöön helmikussa 2022 ja siinä esiintyneet alkuongelmat lienevät nyt kunnossa. Jos olet ensimmäistä kertaa vierailemassa Laureassa opiskelemassa huomaa, että sinun on ensimmäisellä käynnilläsi kurssilla (canvas.laurea.fi) rekisteröitävä kotikorkeakoulusi käyttäjätunnus.

Kesällä 2024 Laurean verkkokauppa tullee käyttöön.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Riittävä materiaali on pääasiassa kokonaisuudessaan oppimisalustalla. Lisäksi jokaisessa luvussa on oma kirjallisuusluettelo jatkoperehtymistä varten.

Jos haluat ennakolta katsoa kurssisisältöjä, käy katsomassa sivulta villesaarikoski.com.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tämä kurssi on MOOC tyyppinen hop on hop off kurssi. Kurssi on toteutustavaltaan vahvasti skaalautuva ja tästä syystä vaihtoehtoisten toteutustapojen pitää myös olla vahvasti skaalautuvia. Toistaiseksi kurssilla ei ole vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Digitaalinen murros vaikuttaa koko yhteiskuntaa ja jokaiseen yksittäiseen työpaikkaan.

Jotkut yritykset ja yhteisöt kokevat digimurroksen uhkana toiset rakentavat siitä kilpailuetua. Tämä kurssi ei tee yhteistyötä minkään työelämäkumppanin kanssa erityisesti, mutta toivottaa työelämän palautteen tervetulleeksi.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kurssi on tyypiltään hop on hop off. Alussa kaikkia kannustetaan saapumaan alustalle. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kurssin omassa aikataulussaan. Kurssilla on kuitenkin päättymisaika ja opettaja alkaa kohti loppua kiiruhtamaan ja kannustamaan opiskelijoita etenemisessä.

Tämä kurssi alkaa 1.6.2024 ja loppuu 15.12.2024. Jos teet myös essee tehtävän, huomaa, että vertaisarviointia varten essee pitää palauttaa 15 päivää aiemmin.

Kurssin ilmoittautumisaikaa pyritään pidentämään siten, että se on avoin ilmoittautumisille, siihen asti, että kurssin suoritusaikaa jää 1 1/2 kuukautta.

Huomaa, että kesätauon aikana (n. heinäkuu opiskelijat voivat edelleen ilmoittautua campusonline.fi portaalin kautta, mutta rekisteröinnit käsitellään vasta kesätauon jälkeen.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kurssia on opetettu luokassa verkkomateriaaliin tukeutuen ja sallien luokassa opiskelevien pääsyn verkkomateriaaliin mm Intian New Delhissä Marraskuussa 2017 (https://www.iilm.edu/) ja Puolan Bydgosczczissä 2012-2015 vuosittain (WSG University of Economics http://www.cwz.wsg.byd.pl/en/homepage.1.html). Kurssia on toteutettu myös muille ammattikorkeakouluille erityisestä tilauksesta.

Kurssi on englanniksi ja sopii verkkototeutuksena opetettavaksi myös kansainvälisesti.

Vuonna 2023 kurssi toteutetaan kaksi tai kolme kertaa ja yhteistyössä campusonline.fi portaalin kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsevät halutessaan osallistumaan kurssille. Lisäksi erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla kurssia tuodaan esille kansainvälisille yhteistyökumppaneille, minkä seurauksena eri kiinnostuneet tahot saattavat rekisteröityä alustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on suunniteltu aika- ja paikkariippumattomaksi. Opiskelija voi käytännössä alkamis- ja päättymisaikojen puitteissa valita, milloin opiskelee. Kurssi on suunniteltu MOOC-tyyppiseksi (massive open online course) eli osallistujamäärää ei olla käytännön tasolla rajoitettu.

Kannattaa varata riittävästi aikaa opiskeluun ja suunnitella etukäteen itselleen oman aikataulun. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia käytettyä aikaa. Tämä on viiden opintopisteen kurssi. Käytä aikaa, tutustu materiaaleihin niin saat kurssista enemmän irti.

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssin sisältö on nähtävissä ja siihen voi etukäteen tutustua sivuilla villesaarikoski.com: "The Internet Economy". Huomatkaa, että varsinainen kurssi toteutetaan Canvas oppimisalustalla ja canvas sisältää tietovisa ym vuorovaikutusta lisääviä elementtejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty