Siirry suoraan sisältöön

Placement for Client Work (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0380-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 400

Koulutus

  • Degree Programme in Social Services (SWV), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Maria Normann
  • Riikka Kanervo
  • Eeva Soikkeli

Vastuuopettaja

Eeva Soikkeli

Ryhmät

  • SWV222SN
    Degree Programme in Social Services, daytime studies, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

The student is able to
- encounter various customers and customer groups
- establish a customer-oriented interactive relationship
- perceive the basic task of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- set goals for their own professional learning outcomes and assess their professional growth
- act according tothe ethical principles of the social care sector

Toteutustapa

The student is able to
- encounter various customers and customer groups
- establish a customer-oriented interactive relationship
- perceive the basic task of the work community and the organisation
- play an active and responsible part in the activities of the work community
- set goals for their own professional learning outcomes and assess their professional growth
- act according to the ethical principles of the social care sector

Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Katso ohjeet Sosiaalialan näyttökäytänteet -työtilasta Canvasissa. Työtilaan pääset liittymään tästä linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/EYX8BW

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -Canvas. Link: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opiskelija suunnittelee harjoittelunsa ajankohdan siten, että se sopii muiden opintojen aikatauluun. Harjoittelun voi suorittaa myös kesällä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Suunnitellessasi harjoittelua ulkomailla ks. Opiskelijaintra / Harjoittelu ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Katso Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila Canvasissa. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Sisältö ja sen jaksotus

Katso Sosiaalialan harjoittelu Tikkurila -työtila Canvasissa. Canvas-työtilaan pääset liittymään linkistä: https://canvas.laurea.fi/enroll/PWK3CF

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. Arviointi tapahtuu suhteessa kyseisen harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää hylättyä suoritustaan ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.