OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TURVALLISUUSJOHTAMINEN (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSJOHTAMINEN, YAMK, K23, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
TURVALLISUUSJOHTAMINEN
               
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen 5
 
   
   
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 5
 
   
   
Strateginen johtaminen 5
 
   
   
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa 5
 
   
   
Kyberturvallisuuden johtaminen 5
 
   
   
Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
3525351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 25 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Turvallisuusjohtamisen syventävälle ja laajentavalle osaamiselle on voimakas tarve, joka pohjautuu turvallisuusklusterin työelämätarpeisiin, metropolialueen alueellisiin erityispiirteisiin ja globalisaatiokehitykseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuusjohtamisen yamk-koulutus perustuu koulutuksen ja soveltavan T&K-toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen kehittämiseen sekä metropolialueen aluekehitystoimintaan. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin turvallisuusjohtamisen tarpeita.

Ohjelmasta valmistuu kehityksen käynnistäjiä parantamaan yritysten kilpailukykyä ja julkisten organisaatioiden vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja toimintafoorumeilla. Koulutuksesta valmistuu turvallisuusosaajia vaativiin johtamis-., asiantuntija- ja kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla ja muissa organisaatioissa. Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan kansainväliseen tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot vaativissa turvallisuusjohtamisen tehtävissä.

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa sen mukaisen pätevyyden myös julkisiin virkoihin ja tehtäviin.