OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TURVALLISUUSJOHTAMINEN (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSJOHTAMINEN, YAMK, K19, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Turvallisuusjohtaminen, yamk, K19, Leppävaara

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
TURVALLISUUSJOHTAMINEN
               
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen 5
 
   
   
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 5
 
   
   
Strateginen johtaminen 5
 
   
   
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa 5
 
   
   
Kyberturvallisuuden johtaminen 5
 
   
   
Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa 5  
 
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
3525351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 25 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.