OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TURVALLISUUSJOHTAMINEN (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSJOHTAMINEN, YAMK, K17, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Turvallisuusjohtaminen, yamk, K17, Leppävaara

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
TURVALLISUUSJOHTAMINEN
               
Turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosessissa 5
 
   
   
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen 5
 
   
   
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 5
 
   
   
Strateginen johtaminen 5
 
   
   
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa 5  
   
   
Kyberturvallisuuden johtaminen 5
 
   
   
25525052505
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
   
   
Tutkimusviestintä 5  
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5  
   
   
02000200020
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
   
   
Verkostojen johtaminen 5  
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
   
   
02000200020
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
02000200020
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Research Seminar on Living Labs and Business Model Development 5  
   
   
05005005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25 70 25 0 70 25 0 70

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.