OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TURVALLISUUSJOHTAMINEN (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, turvallisuusala (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot