OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TYA2 TURVALLISUUSJOHTAMINEN, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

TYA2 Turvallisuusjohtaminen, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, turvallisuusala (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot