OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUSSUUNTAUTUNUT PROJEKTIJOHTAMINEN (HYA5), LAUREA LEPPÄVAARA > TULEVAISUUSSUUNTAUTUNUT PROJEKTIJOHTAMINEN, YAMK, K22, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen, yamk, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
TULEVAISUUSSUUNTAUTUNUT PROJEKTIJOHTAMINEN
               
Projektijohtaminen 5
 
   
   
Projektijohtaminen: syventäviä menetelmiä ja toimintatapoja 5
 
   
   
Tulevaisuuksien ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
PALVELUMUOTOILU JA RESILIENSSI
               
Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen TKI-toiminnassa 10
 
   
   
Resilienssiominaisuuksien kehittäminen 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
4020401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 20 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.