OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KESTÄVÄN KASVUN JOHTAMINEN (HYV6), LAUREA TIKKURILA > KESTÄVÄN KASVUN JOHTAMINEN, YAMK, S21, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kestävän kasvun johtaminen, yamk, S21, Tikkurila

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
Yhteiskunta ja verkostot kestävän kasvun mahdollistajina
               
Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa 5
 
   
   
Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5
 
   
   
Yritystoiminta kestävän kasvun mahdollistajana
               
Kestävyyden liiketoimintamallit 5
 
   
   
Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit 5
 
   
   
Yksilö kestävän kasvun mahdollistajana
               
Kestävä kuluttajakäyttäytyminen 5
 
   
   
Resilienssin kehittäminen 5
 
   
   
Opinnäytetyö
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
Tuuppaus kestävään kasvuun 5
 
   
   
50500500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55 10 45 10 10 45 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-ohjelmassa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan, käytännön toiminnan kautta, kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Päätavoitteena on luoda pitkäkestoista arvoa kehittäen taitoja, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään liiketoiminnalliseen tulokseen. Kasvua tarkastellaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmista. Kumppanuusverkostojen kautta luodaan kestäviä ratkaisuja ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ytimessä on uudistumisen prosessit olemassa olevien resurssien puitteissa. Huomioidaan monitahoisuutta, hyödynnetään systeemiajattelun työkaluja ja otetaan haltuun arvonluonnin prosessit operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla.