OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYV6 KESTÄVÄN KASVUN JOHTAMINEN
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYV6 Kestävän kasvun johtaminen
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot