OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MUUTOKSESSA (SYA5), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot