OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SRV2 SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

SRV2 Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi, rikoseuraamusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot