OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN (NDY2), LAUREA YHTEINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN, K22, YHTEINEN, NDA222KA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN, MONIMUOTOTOTEUTUS, K22, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, K22, yhteinen, NDA222KA Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Markkinoinnin perusteet 10  
     
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5  
     
           
         
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Marketing and Sales 10    
         
           
   
Data-driven Decision Making 5    
         
           
   
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
     
           
         
Harjoittelu 2 15    
       
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
315761.50.53146113130.50.503146113130.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
OHJELMISTOJEN JA DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU
()
                                   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                    
Digitaalisen palvelun mallinnus 5                                    
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5                                    
Introduction to Mobile App Design and Development 5                                    
SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN
()
                                   
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5                                    
Web App Development with PHP/SQL 5                                    
Full Stack -sovelluskehitys 5                                    
Web Content Management Systems 5                                    
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5                                    
Olio-ohjelmointi 5                                    
Sovelluskehitysprojekti 5                                    
C#-ohjelmointi 3                                    
Python-ohjelmointi 3                                    
PHP-ohjelmointi 3                                    
C-ohjelmointi 3                                    
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3                                    
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3                                    
Ruby-ohjelmointi 3                                    
TESTAUS JA LAADUNVARMISTUS
()
                                   
Ohjelmistotestauksen perusteet 5                                    
Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5                                    
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5                                    
Ohjelmistorobotiikka (RPA) 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ IT-OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Introduction to Information Security 5                                    
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5                                    
Ääni- ja videotuotanto 5                                    
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5                                    
Fundamentals of Subscription Economy 2                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 57 61.5 0.5 31 46 11 31 30.5 0.5 0 31 46 11 31 30.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, K22, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

NDA222KA Tietojenkäsittelyn koulutus, digitaalisten palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, K22, Leppävaara