OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, KYBERTURVALLISUUS (NKA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, KYBERTURVALLISUUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K23, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Markkinoinnin perusteet 10  
     
           
         
Johtaminen ja johtajuus 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5  
     
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5  
     
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5  
     
           
         
SUSTAINABILITY AND BUSINESS ANALYSIS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5    
         
           
   
Digital Marketing and Sales 10  
       
           
       
Data-driven Decision Making 5    
       
           
     
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15      
         
           
 
Harjoittelu 2 15      
         
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15      
           
           
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
314726.545.53131161610.530.5153131161610.530.515
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
                                   
Internet Infrastructure and Security 10  
       
           
       
Network Applications 5    
       
           
     
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
                                   
Introduction to Information Security 5  
       
           
       
Information Security Management 5  
       
           
       
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
                                   
Systems Security 5    
       
           
     
Network and Applications Security 5    
         
           
   
Enterprise Security and Practitioners 5    
       
           
     
Cybersecurity Analyst 5    
         
           
   
CYBERSECURITY WORK-LIFE PRACTICES
()
                                   
Cybersecurity Project 5    
         
           
   
Cybersecurity Hackathon Project 3    
       
           
     
Cybersecurity Working Life Practices 2    
         
           
   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
02035000201817000020181700
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 67 61.5 45.5 31 31 36 34 27.5 30.5 15 31 31 36 34 27.5 30.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.