OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STY2), LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, S19, YHTEINEN, STG219SN TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S19, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, S19, yhteinen, STG219SN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S19, Otaniemi

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 210 op)
                                       
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                       
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
             
             
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                       
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
     
             
             
English for Health Care 5
     
             
             
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
     
             
             
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                       
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
             
         
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                       
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
       
             
         
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15  
       
             
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
Svenska i vården 5  
       
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                        
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                        
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
             
         
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                        
Suomen kielen suullinen taito 0                                        
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                       
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5                                        
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10                                        
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15                                        
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
         
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
         
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5    
         
             
     
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
         
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
         
             
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                       
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
             
     
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
             
         
Opinnäytetyö 15    
         
             
     
67724606707204600067072046000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                       
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                       
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                        
00000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 72 46 0 67 0 72 0 46 0 0 0 67 0 72 0 46 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajakoulutus, S19, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

STG219SN Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S19, Otaniemi