OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > SHY2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, KEVÄT 20, YHTEINEN, SHG220KA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, KEVÄT 20, MONIMUOTOTOTEUTUS, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

Sairaanhoitajakoulutus, kevät 20, yhteinen, SHG220KA Sairaanhoitajakoulutus, kevät 20, monimuotototeutus, Otaniemi

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
           
           
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10                                    
English for Health Care 5                                    
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15                                    
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10                                    
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15                                    
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-being at Different Life Stages 10                                    
Professional Development in Practice IV 15                                    
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska i vården 5                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10                                    
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15                                    
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5                                    
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5                                    
Opinnäytetyö 15                                    
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
3121.50.5311110.50.50311110.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31 2 1.5 0.5 31 1 1 1 0.5 0.5 0 31 1 1 1 0.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, kevät 20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHG220KA Sairaanhoitajakoulutus, kevät 20, monimuotototeutus, Otaniemi