OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TON2), TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT) > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S19, TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S19, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
OSAAMISPOLKU: WEB AND MOBILE APP DEVELOPMENT
()
         
WEB DEVELOPMENT
()
         
Web Content Management Systems 5
 
 
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5
 
 
Web-kehitys MEAN-teknologioilla 5
 
 
Web App Development with PHP/SQL 5
 
 
Project: Web App Development with a PHP Framework 5
 
 
Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla 5
 
 
30300300
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
()
         
Introduction to Mobile App Design and Development 5
 
 
Native Mobile Application Development 5
 
 
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5
 
 
15105105
SOFTWARE PROGRAMMING
()
         
Object-Oriented Programming with Java 5
 
 
Project: Developing an Application with an Object-Oriented Language 5
 
 
C-ohjelmointi 3
 
 
C#-ohjelmointi 3
 
 
Python-ohjelmointi 3
 
 
PHP-ohjelmointi 3
 
 
Ruby-ohjelmointi 3
 
 
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3
 
 
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3
 
 
Programming with Python 3
 
 
Programming with C 3
 
 
Programming with C++ 3
 
 
40400400
OSAAMISPOLKU: SECURE ICT INFRASTRUCTURE AND CYBER SECURITY
()
         
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
         
Introduction to Information Security 5
 
 
Information Security Management 5
 
 
Information Security Development Project 5
 
 
15105105
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
         
Internet Infrastructure and Security 5
 
 
Network Applications 5
 
 
Contemporary Issues in Networking and Network Security 5          
105555
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
         
Cybersecurity 5          
Systems Security 5
 
 
Enterprise Applications Security 5
 
 
Network Security 5          
Cybersecurity in Emerging Environments 5          
Cybersecurity Applied Project 5          
10010010
OSAAMISPOLKU: DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
()
         
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU JA KEHITYS
()
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
 
 
Digitaalisen palvelun mallinnus 5
 
 
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5
 
 
Käyttöliittymän suunnittelu 5
 
 
Ääni- ja videotuotanto 5
 
 
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5
 
 
30300300
OHJELMISTOJEN KEHITTÄMINEN
()
         
Ohjelmistotestauksen perusteet 5
 
 
Ohjelmistotestaus 5
 
 
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5
 
 
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5
 
 
20200200
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
00000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 170 145 25 145 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.