OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TON2), TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TON2), Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
, 60 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot