OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNV), LAUREA TIKKURILA > DEGREE PROGRAMME IN NURSING, DAYTIME STUDIES, K21, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Nursing, daytime studies, K21, Tikkurila

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
THE BASICS OF NURSING CARE
                                   
Basics Of Nursing Care 1. 5
     
           
           
Basics Of Nursing Care 2. 5
     
           
           
Structure and Functioning of the Human Body 5
     
           
           
Basic Nursing Skills – Practice 5
     
           
           
Professional Development in Practice I 10
   
         
         
Mathematics Entrance Level Test 0                                    
HEALTH PROMOTION AND NURSING OF NON-COMMUNICABLE DISEASES
                                   
Care of Clients with Chronic Illnesses 10  
     
           
         
Intercultural Communication Competences in Multicultural Nursing Environment 5  
     
           
         
Professional Development in Practice II 15  
     
         
       
DECISION-MAKING IN CLINICAL NURSING
                                   
Decision-Making in Acute Nursing Care 10  
       
           
       
Mental Health, Crisis Care and Substance Abuse Nursing 5  
       
           
       
Professional Development in Practice III 15  
     
         
     
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT´S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-Being at Different Life Stages 10    
       
           
     
Professional Development in Practice IV 15    
       
         
   
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Initial Test in Swedish 0                                    
Svenska i vården 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Initial Test in Finnish 0                                    
Advanced Finnish 5      
           
           
INNOVATIVE AND EFFECTIVE NURSING
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10      
         
           
 
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5      
         
           
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15      
           
           
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5    
         
           
   
Bachelor's Thesis 15    
       
         
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
3659.546.5433628.5312620.523203628.5312620.52320
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
CLINICAL NURSING
()
                                   
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                    
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                    
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
Wellness at Work 5                                    
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                    
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                    
Accessible Service Environments 10                                    
LANGUAGE SKILLS
()
                                   
Tehosta viestintääsi 5                                    
Introduction to Social and Healthcare Finnish 5                                    
Finnish for Working Life 5                                    
Nursing Documentation 5                                    
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 59.5 46.5 43 36 28.5 31 26 20.5 23 20 36 28.5 31 26 20.5 23 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.