Skip to main content

The Future of Digital Services (5 cr)

Code: NY00BL18-3007

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

2 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Innovative Digital Services of the Future (NYA3), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Pasi Hario

Groups

  • NYA323KJ
    Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara

Learning outcomes

Opiskelija osaa:
- hahmottaa tulevaisuuksien- ja teknologiaennakoinnin lähtökohdat, erityispiirteet ja ennakoinnin prosessin toimintaympäristön monitoroinnista strategiseen päätöksentekoon
- arvioida tulevaisuustietoa ja soveltaa ennakoinnin menetelmiä tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehittämisessä
- hyödyntää kotimaista ja kansainvälistä tulevaisuus- ja teknologiaennakointitietoa sekä soveltaa sitä palvelukehittämisen ja strategisen suunnittelun tukena

Teaching methods

The implementation plan is available only in Finnish.

Grading scale

H-5