CURRICULA > MASTER’S DEGREE, BLENDED LEARNING > DEGREE PROGRAMME IN SECURITY MANAGEMENT (TYA2), LAUREA LEPPÄVAARA (FINNISH) > TURVALLISUUSJOHTAMINEN, YAMK, K21, LEPPÄVAARA
Master’s degree, blended learning

Turvallisuusjohtaminen, yamk, K21, Leppävaara

Spring 2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1S 2A 2S 1 1 2
CORE COMPETENCE
               
SECURITY MANAGEMENT
               
Security Behaviour of Individuals and Organisations 5
 
   
   
Business Continuity Management 5
 
   
   
Strategic Management 5
 
   
   
Security Management in International Business 5
 
   
   
Cybersecurity Management 5
 
   
   
Future Technologies in Security and Safety Management 5  
 
   
 
THESIS
               
Master's Thesis 30
Research and Development Work Ethics 0                
3525351510351510
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Select 30 ECTS)
               
00000000
ECTS credits per period / semester / academic year 35 25 35 15 10 35 15 10

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Turvallisuusjohtamisen syventävälle ja laajentavalle osaamiselle on voimakas tarve, joka pohjautuu turvallisuusklusterin työelämätarpeisiin, metropolialueen alueellisiin erityispiirteisiin ja globalisaatiokehitykseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuusjohtamisen yamk-koulutus perustuu koulutuksen ja soveltavan T&K-toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen kehittämiseen sekä metropolialueen aluekehitystoimintaan. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin turvallisuusjohtamisen tarpeita.

Ohjelmasta valmistuu kehityksen käynnistäjiä parantamaan yritysten kilpailukykyä ja julkisten organisaatioiden vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja toimintafoorumeilla. Koulutuksesta valmistuu turvallisuusosaajia vaativiin johtamis-., asiantuntija- ja kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla ja muissa organisaatioissa. Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan kansainväliseen tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot vaativissa turvallisuusjohtamisen tehtävissä.

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa sen mukaisen pätevyyden myös julkisiin virkoihin ja tehtäviin. (not translated)