CURRICULA > MASTER’S DEGREE, BLENDED LEARNING > DEGREE PROGRAMME IN LEADING SUSTAINABLE GROWTH (HYV6), LAUREA TIKKURILA (FINNISH) > KESTÄVÄN KASVUN JOHTAMINEN, YAMK, S20, TIKKURILA
Master’s degree, blended learning

Kestävän kasvun johtaminen, yamk, S20, Tikkurila

Autumn 2020

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 1
CORE COMPETENCE
               
Society and networks enabling sustainable growth
               
Value creation in constantly reforming networks 5
 
   
   
Developing Social Innovations 5
 
   
   
Business practices enabling sustainable growth
               
Business Models for Ecological, Social and Economic Sustainability 5
 
   
   
Financial Instruments for Sustainable Business Growth 5
 
   
   
Individuals enabling sustainable growth
               
Sustainable Consumer Behaviour 5
 
   
   
Developing Your Resilience 5
 
   
   
Master thesis
               
Master's Thesis 30
5010401010401010
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Select 30 ECTS)
               
Change Management 5                
00000000
ECTS credits per period / semester / academic year 50 10 40 10 10 40 10 10

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-ohjelmassa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen. Opiskelun aikana luodaan, käytännön toiminnan kautta, kestävän kasvun uutta kasvuparadigmaa. Päätavoitteena on luoda pitkäkestoista arvoa kehittäen taitoja, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään liiketoiminnalliseen tulokseen. Kasvua tarkastellaan yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmista. Kumppanuusverkostojen kautta luodaan kestäviä ratkaisuja ja vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ytimessä on uudistumisen prosessit olemassa olevien resurssien puitteissa. Huomioidaan monitahoisuutta, hyödynnetään systeemiajattelun työkaluja ja otetaan haltuun arvonluonnin prosessit operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla. (not translated)