Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun Sprint (4 op)

Toteutuksen tunnus: TO00CA51-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot
 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

 • Heli Kulomaa
 • Mikko Kinnunen
 • Annukka Jussila

Vastuuopettaja

Annukka Jussila

Ryhmät

 • TOY224SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Yhteiset opinnot
 • TOH224SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S24, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määritellä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet
- perustella palvelumuotoilun tuomat hyödyt ja lisäarvon
- toteuttaa palvelumuotoiluprojektin Design Sprint -menetelmää soveltaen

Toteutustapa

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti oman aikataulun ja opiskelurytmin mukaisesti Canvas-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali saatavilla kurssin Canvas-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

MOOC-opinnolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

SISÄLTÖ:
MODUULI 1 – Palvelumuotoilun perusteet
MODUULI 2 – Design Sprint perusteet
MODUULI 3 – Design Sprint ohjeet ja työkalut
MODUULI 4 – Design Sprint toteutus

OPPIMISTAVOITTEET:
Opiskelija osaa
- määritellä palvelumuotoilun keskeiset käsitteet
- perustella palvelumuotoilun tuomat hyödyt ja lisäarvon
- toteuttaa palvelumuotoiluprojektin Design Sprint -menetelmää soveltaen

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä.

Laurean tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta! Pakin ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.