Siirry suoraan sisältöön

Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta (3 op)

Toteutuksen tunnus: AV00BV36-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 24.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Opettaja

  • Niklas Leppä
  • Riikka Kanervo
  • Mikko Kinnunen

Vastuuopettaja

Riikka Kanervo

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- nimetä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
- kuvata kuinka hänen tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
- kuvailla turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille
- soveltaa turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
- edistää pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössään

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla.

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla. Kurssin käytyään opiskelija:
• ymmärtää lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
• tietää kuinka hänen tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
• ymmärtää turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tietää mihin turvataitokasvatus pohjautuu
• osaa soveltaa turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöönsä, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
• osaa edistää pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössään

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät Canvas -työtilasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kurssin kaikki tehtävät on suoritettava Canvas alustalla ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä viimeisessä moduulissa kurssin päättymispäivään mennessä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei KV-yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 opintopistettä.

1 opintopiste edellyttää opiskelijalta noin 27 työtuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla. Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkinto-opiskelijat ja Laurean polkuopiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle Pakin kautta!

Tutkinto-opiskelijoiden sekä polkuopiskelijoiden ilmoittautumiset hyväksytään Pakissa noin kerran viikossa.

Laurean ulkopuolisille opiskelijoille tiedoksi, että ilmoittautumisen jälkeen saattaa kestää vuorokausi ennen kuin tunnukset aktivoituvat ja pääset kirjautumaan Canvas-työtilaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi koostuu viidestä moduulista. Jokaisessa moduulissa on videoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä, sekä lukemistoa ja oheismateriaalia.

Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty - hylätty.