Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus: HYD423SJ

Opetussuunnitelman tunnus: HYD423SJ

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024
HYD423SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
HYD423SJ-1002
YHTEISKUNTA JA VERKOSTOT KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN MAHDOLLISTAJINA

(Valitaan kaikki)

20 - 40
HY00BV01 Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä 5
HY00BP17 Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5
HY00BV00 Kiertotalouden mallit ja ratkaisut 5
HY00BV05 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
HYD423SJ-1003
Kestävä kasvu/ suuntautumisvaihtoehto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
HY00BP20 Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit 5
HY00BP21 Kestävä kuluttajakäyttäytyminen 5
HYD423SJ-1004
Yhteiskuntavastuu/ suuntautumisvaihtoehto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
HY00BV02 Julkiset hankinnat ja investoinnit 5
HY00BV03 Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu 5
HYD423SJ-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
HY00BP23 Opinnäytetyö 30
HYD423SJ-1006
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5
Yhteensä 90 60 10 50 10 10 50 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
HYD423SJ-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
HYD423SJ-1002
YHTEISKUNTA JA VERKOSTOT KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN MAHDOLLISTAJINA

(Valitaan kaikki)

20 - 40
HY00BV01 Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä 5
HY00BP17 Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5
HY00BV00 Kiertotalouden mallit ja ratkaisut 5
HY00BV05 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
HYD423SJ-1003
Kestävä kasvu/ suuntautumisvaihtoehto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
HY00BP20 Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit 5
HY00BP21 Kestävä kuluttajakäyttäytyminen 5
HYD423SJ-1004
Yhteiskuntavastuu/ suuntautumisvaihtoehto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
HY00BV02 Julkiset hankinnat ja investoinnit 5
HY00BV03 Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu 5
HYD423SJ-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
HY00BP23 Opinnäytetyö 30
HYD423SJ-1006
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

30
JY00BU36 Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa 5