Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K23, Tikkurila: SRV223KA

Opetussuunnitelman tunnus: SRV223KA

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi, rikoseuraamusala (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
2. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026
SRV223KA-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 150)

150
SRV223KA-1002
ASIAKASTYÖ SOSIAALI- JA RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan kaikki)

30
SR00BO20 Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 10
SR00BO21 Asiakaskohtainen ja yhteisöllinen muutostyö 5
V1385 Asiakastyön harjoittelu 15
SRV223KA-1003
PALVELU- JA RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ

(Valitaan kaikki)

30
SR00BO22 Laillisuus sosiaali- ja rikosseuraamusalalla 10
SR00BO23 Turvallisuus rikosseuraamusalalla 5
V1388 Rangaistusjärjestelmät 5
SR00BO24 Palvelujärjestelmät 5
00202 Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
V1386 Rikosseuraamusalan englanti 5
SRV223KA-1004
RIKOSSEURAAMUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

30
R0205 Yrittäjyys 5
SR00BU01 Rikosseuraamusalan esihenkilötyö 5
V1580 Syventävä harjoittelu 15
V1578 Svenska för brottspåföljdsbranschen 5
00203 Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
SRV223KA-1005
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
V1412 Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen 10
V1413 Kuntoutus 5
V1414 Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15
SRV223KA-1006
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA

(Valitaan kaikki)

30
YY00BW72 Projektinhallinta ja viestintä 5
YY00BT02 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
R0045 Opinnäytetyö 15
SRV223KA-1007
Opiskelijasta asiantuntijaksi

(Valitaan kaikki)

5
YY00BN52 Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
YY00BN53 Ammatillinen kehittyminen 2
YY00BN54 Onnistuneelle työuralle 1
SRV223KA-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
SRV223KA-1009
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

30 - 60
SRV223KA-1010
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TO00BQ86 Vankilaturvallisuus 5
TO00BR52 Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 10
SRV223KA-1011
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
V1531 Motivoiva keskustelu 5
V1529 Päihdetyö 5
V1530 Mielenterveystyö 5
SRV223KA-1012
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TO00BR50 Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla 5
TO00BR51 Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla 10
SRV223KA-1019
RIKOSSEURAAMUSALAN MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BQ68 Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5
TO00BU88 Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla 2
TO00BV17 Traumainformoitu työote rikosseuraamusalalla 3
V1632 International Correctional Services Cooperation 5
SRV223KA-1013
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
Yhteensä 210 36 57 41.5 15.5 36 36 21 23.5 18 15.5 0 36 36 21 23.5 18 15.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SRV223KA-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 150)

150
SRV223KA-1002
ASIAKASTYÖ SOSIAALI- JA RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan kaikki)

30
SR00BO20 Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 10
SR00BO21 Asiakaskohtainen ja yhteisöllinen muutostyö 5
V1385 Asiakastyön harjoittelu 15
SRV223KA-1003
PALVELU- JA RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ

(Valitaan kaikki)

30
SR00BO22 Laillisuus sosiaali- ja rikosseuraamusalalla 10
SR00BO23 Turvallisuus rikosseuraamusalalla 5
V1388 Rangaistusjärjestelmät 5
SR00BO24 Palvelujärjestelmät 5
00202 Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
V1386 Rikosseuraamusalan englanti 5
SRV223KA-1004
RIKOSSEURAAMUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

30
R0205 Yrittäjyys 5
SR00BU01 Rikosseuraamusalan esihenkilötyö 5
V1580 Syventävä harjoittelu 15
V1578 Svenska för brottspåföljdsbranschen 5
00203 Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0
SRV223KA-1005
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
V1412 Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen 10
V1413 Kuntoutus 5
V1414 Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15
SRV223KA-1006
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA

(Valitaan kaikki)

30
YY00BW72 Projektinhallinta ja viestintä 5
YY00BT02 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
R0045 Opinnäytetyö 15
SRV223KA-1007
Opiskelijasta asiantuntijaksi

(Valitaan kaikki)

5
YY00BN52 Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
YY00BN53 Ammatillinen kehittyminen 2
YY00BN54 Onnistuneelle työuralle 1
SRV223KA-1008
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
SRV223KA-1009
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

30 - 60
SRV223KA-1010
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TO00BQ86 Vankilaturvallisuus 5
TO00BR52 Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 10
SRV223KA-1011
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
V1531 Motivoiva keskustelu 5
V1529 Päihdetyö 5
V1530 Mielenterveystyö 5
SRV223KA-1012
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
TO00BR50 Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla 5
TO00BR51 Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla 10
SRV223KA-1019
RIKOSSEURAAMUSALAN MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
TO00BQ68 Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5
TO00BU88 Ihmiskaupan tunnistaminen turvallisuus- ja rikosseuraamusalalla 2
TO00BV17 Traumainformoitu työote rikosseuraamusalalla 3
V1632 International Correctional Services Cooperation 5
SRV223KA-1013
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30