OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN SYKSY 2021 YAMK/MASTER

Jälki-ilmoittautuminen syksy 2021 YAMK/Master

JALKILMS2021YAMK

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Jälki-ilmoittautumisessa olevat YAMK-opinnot, joilla on vielä tilaa varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen. Jälki-ilmoittautuminen alkaa 2.6.2021 sitä mukaan, kun opintojen tilanne ehditään tarkistaa ja jälki-ilmoittautuminen avata. Jälki-ilmoittautumisaika on opintokohtainen.

Toteutuksen täyttyessä ilmoittautuminen voidaan sulkea jo ennen ilmoitettua jälki-ilmoittautumisajan päättymispäivää. Opiskelijat hyväksytään toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdolliset edeltävyysvaatimukset huomioiden viimeistään ennen opinnon alkamista.

***

Post-enrolment for Master study units, which have still free study places after official enrolment period. Post-enrolment starts on the week which starts on 2nd June 2021 as soon as it has been checked wether there are free places available.The post-enrolment period is study unit specific.The enrolment can be closed earlier if the implementation is full. Students will be accepted to the studies in the order of enrolment latest before the study unit/project starts.Please pay attention to the language of instruction of the study units!

A9307 Change Leadership and Service Culture 5 op
HY00BS12 Customer Experience in the Digital Era 5 op
A9329 Digitaalisuus palveluissa 5 op
HY00BO33 Introduction to Service Design Process and Methods Online 5 op
A9529 Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
HY00BS15 Qualitative Research Methods 5 op
A9310 Service Design in Digital Context 5 op
A9322 Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5 op
A9328 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op