OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN KEVÄT 2020 (YAMK/MASTER)
Tarjontakorit

Jälki-ilmoittautuminen kevät 2020 (YAMK/Master)

JALKILMK2020YAMK

Kuvaus

Jälki-ilmoittautumisessa olevat YAMK-opinnot, joilla on vielä tilaa varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen. Jälki-ilmoittautuminen alkaa 2.12.2019 alkavalla viikolla sitä mukaan, kun opintojen tilanne ehditään tarkistaa ja jälki-ilmoittautuminen avata. Jälki-ilmoittautumisaika on opintokohtainen

Toteutuksen täyttyessä ilmoittautuminen voidaan sulkea jo ennen ilmoitettua jälki-ilmoittautumisajan päättymispäivää. Opiskelijat hyväksytään toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdolliset edeltävyysvaatimukset huomioideni viimieistään ennen opinnon alkamista.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

A9531 Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa 5 op
SY00BI90 Crisis Leadership and Communication 5 op
A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op
A9329 Digitaalisuus palveluissa 5 op
HY00BO33 Introduction to Service Design Process and Methods Online 5 op
A9305 Management Accounting and Control in Service 5 op
A9536 Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5 op
A9529 Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
A9311 Social Innovation and Social Responsibility 5 op
A9322 Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5 op
A9323 Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5 op
A9324 Tutkimusviestintä 5 op
A9325 Vaikuttavuustutkimus 5 op
A9537 Verkkovälitteinen ohjaus 5 op
A9328 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op