OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN 2020 OPINTOIHIN (SUOMENKIELISET OPINNOT)
Tarjontakorit

Jälki-ilmoittautuminen kevään 2020 opintoihin (suomenkieliset opinnot)

JALKILMK2020

Kuvaus

Niiden opintojaksototeutusten ilmoittautumisaikaa, joissa on vielä tilaa, jatketaan 2.12.2019 alkavalla viikolla. Ilmoittautumisaika on opintokohtainen. Jälki-ilmoittautumiset hyväskytään ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävyysehdot kuitenkin huomioiden. Hyväksynnät tehdään viimeistään ennen opinnon alkamista. Toteutukselle ilmoittautuneiden määrän ja maksimimäärän perusteella voit päätellä onko toteutuksella vielä paikkoja jäljellä.

Tutustu erikseen englanninkieliseen tarjontaan tarjontakorista "Post-enrolment for studies in spring 2020 (studies in English) ".

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

Liiketalouden opinnot
TP00BP64 Asiakaslehti Wheelers 5 op
R0311 Ympäristöpsykologia 5 op
A9526 Digitaalinen kaupunkikehitys 10 op
R0307 Toimitilapalveluiden suunnittelu 10 op
LK00BK53 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 8 15 op
LY00BK18 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 3 15 op
LY00BK25 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 15 op
TP00BL47 Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15 op
TP00BL38 Projektijohtamisen projekti 15 op
TP00BL41 Henkilöstöjohtamisen projekti 15 op
LK00BK59 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 14 15 op
LK00BK54 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 9 15 op
LK00BK55 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 10 15 op
R0213 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10 op
LK00BK61 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 16 15 op
LY00BK23 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 8 15 op
LY00BK24 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 9 15 op
LY00BK26 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 11 15 op
YO00BJ04 YO:projekti 1 (opiskelijayrittäjyysprojektit) 15 op
TP00BL41 Henkilöstöjohtamisen projekti 15 op
LY00BK27 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 12 15 op
LY00BK22 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 7 15 op
LY00BK20 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 5 15 op
LY00BJ68 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 14 15 op
LK00BK62 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 17 15 op
TP00BL75 Markkinoinnin analyysi -projekti 10 op
TP00BL77 7 Days Challenge 5 op
TP00BP71 Palveluiden tuotteistaminen, mainostoimisto Elido 10 op
R0287 Brändin johtaminen ja kehittäminen 5 op
TP00BP78 Mäntsälän Kesän avajaiset 2020 15 op
TP00BP77 Mäntsälän Malli -kirjaprojekti 10 op
TP00BP69 Bioenergiahakkuiden liiketoimintapotentiaali 15 op
HL00BM13 English for Legal Expertise 5 op
TO00BM14 Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa 5 op
LY00BN47 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 15 15 op
LK00BL69 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti18 15 op
LY00BK17 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 2 15 op
LY00BK28 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 13 15 op
R0288 Markkinointiviestintä 10 op
R0287 Brändin johtaminen ja kehittäminen 5 op
Matkailu-. ravitsemis- ja talousalan opinnot
A9223 Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5 op
A9219 Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5 op
Turvallisuus- ja riskienhallinnan opinnot
Tietojenkäsittelyn opinnot
R0216 Service Design 10 op
R0218 Digital Service Business and Marketing 10 op
V1547 Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5 op
R0329 Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5 op
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
TO00BL11 Web-kehitys MEAN-teknologioilla 5 op
TO00BL10 Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5 op
R0319 Information Security Management 5 op
R0385 Internet Infrastructure and Security 5 op
R0320 Information Security Development Project 5 op
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opinnot
R0400 Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
V1613 Svenska i vården 5 op
Sosiaalialan opinnot
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op
R0364 Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10 op
R0095 Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10 op
V1528 Kuntouttava sosiaalityö 10 op
R0383 Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10 op
R0144 Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10 op
R0145 Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10 op
R0373 Psyko- ja sosiodraama 5 op
R0369 Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5 op
R0093 Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10 op
R0206 Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5 op
01490 Innovaatioprojekti I 5 op
Fysioterapeuttikoulutuksen opinnot
G8372 Toimintakyvyn edistämisen projekti 5 op
Kauneudenhoitoalan opinnot
Yhteiset opinnot (kielet yms.)
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
R0119 Saksan kielen perusteet 2 5 op
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5 op
R0118 Saksan kielen perusteet 1 5 op
01540 Tuutoritoiminta 5 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0117 Ranskan kielen perusteet 2 5 op
R0089 Kieli- ja kulttuuritandem 5 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0357 Enterprise Systems 5 op