OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUSYKSYN OPINTOTARJONTA (OPETUSKIELI SUOMI)
Tarjontakorit

Loppusyksyn opintotarjonta (opetuskieli suomi)

LOPSYK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppusyksyyn 2020 ajoittuvia toteutuksia. Loppusyksyn opinnot toteutetaan pääasiassa aikavälillä loka-joulukuu. Listattujen lisäksi moniin harjoitteluopintojaksoihin ilmoittautuminen on jatkuvasti auki. Tarkista opetuskieli aina toteutussuunnitelmasta.

Ilmoittautuminen opintoihin on auki 7.-13.9. Pakissa.

HUOM! Katso myös jälki-ilmoittautumisen tarjontakori

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
R0343 Talousohjaus 10 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
TP00BL96 Mestarimyyjä 5 op
TP00BR01 Verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen intensiivijakso 5 op
TP00BR61 Projekti: Ison Omenan palvelutorin kehittäminen 10 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAN OPINNOT
R0434 Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5 op
TO00BN49 Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5 op
TO00BO45 Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5 op
R0272 Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
R0401 Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
PALVELUALAN OPINNOT
A9222 Terveyttä ruoasta 5 op
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
TO00BL60 Viron kielen perusteet 1 5 op
R0096 Työelämän espanja 1 5 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op