OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LOPPUSYKSYN OPINTOTARJONTA (OPETUSKIELI SUOMI)

Loppusyksyn opintotarjonta (opetuskieli suomi)

LOPSYK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean suomenkieliset opinnot, joissa on loppusyksyyn 2021 ajoittuvia toteutuksia. Loppusyksyn opinnot toteutetaan pääasiassa aikavälillä loka-joulukuu. Listattujen lisäksi moniin harjoitteluopintojaksoihin ilmoittautuminen on jatkuvasti auki. Tarkista opetuskieli aina toteutussuunnitelmasta.

Ilmoittautuminen opintoihin on auki 13.-19.9. Pakissa.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

LIIKETALOUDEN OPINNOT
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0352 Talouden tarkastus 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0342 Talouden tietojärjestelmät 5 op
TO00BN38 Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5 op
TO00BT65 Sosiaalisen median ja markkinoinnin automatisoinnin viimeisimmät trendit 5 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
TO00BR57 Ohjelmistojen toiminnallinen testaus 5 op
TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAN OPINNOT
TO00BN49 Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0123 Venäjän kielen perusteet 1 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
YHTEISET OPINNOT
01535 Stressinhallinta 5 op