OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2019 OPINTOIHIN (SUOMENKIELISET OPINNOT)
Tarjontakorit

Jälki-ilmoittautuminen syksyn 2019 opintoihin (suomenkieliset opinnot)

JALKILMS2019

Kuvaus

Jälki-ilmoittautumisessa olevat opinnot, joilla on vielä tilaa varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen. Jälki-ilmoittautuminen alkaa 27.5.2019 alkavalla viikolla (viikko 22) ja ilmoittautumisaika on opintokohtainen. Tarjonta täydentyy viikolla 22 sitä mukaa, kun opintojen osallistujatilanne ehditään tarkastamaan.

Toteutuksen täyttyessä ilmoittautuminen voidaan sulkea jo ennen ilmoitettua jälki-ilmoittautumisajan päättymispäivää. Opiskelijat hyväksytään toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdolliset edeltävyysvaatimukset huomioiden viimeistään toteutuksen alkua edeltävällä viikolla.

Tutustu erikseen englanninkieliseen tarjontaan tarjontakorista "Post-enrolment for studies in autumn 2019 (studies in English) ".

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
TP00BL44 Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15 op
TP00BL46 Asiakkuudet ja markkinointi -projekti 15 op
R0287 Brand Performance and Development 5 op
R0295 Building Online Shop 5 op
R0404 Business Intelligence 5 op
R0070 Development of Services to Promote Health and Wellbeing (in Finnish) 5 op
R0328 Digitaalisen palvelun mallinnus 5 op
A9162 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5 op
R0078 Effective Spoken Communication in English 5 op
HL00BM13 English for Legal Expertise 5 op
G8272 eService Competence 5 op
G8229 eServices and Their Development 15 op
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
B0211 Hallinto- ja kunnallisoikeus 5 op
R0289 Henkilökohtainen myyntityö 5 op
TP00BL42 Henkilöstöjohtamisen projekti 15 op
TP00BL43 Henkilöstöjohtamisen projekti 15 op
G8286 Ihmisen elämänkulun vaiheet 5 op
R0052 Johtaminen ja esimiestyöskentely 5 op
R0089 Kieli- ja kulttuuritandem 5 op
BN00BN35 Kipuasiakkaan fysioterapia 5 op
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
R0248 Kommunikativ svenska 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
LK00BK52 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 7 15 op
LY00BK25 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 10 15 op
R0371 Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5 op
R0288 Markkinointiviestintä 10 op
TP00BL96 Mestarimyyjä 5 op
01536 Metodisuus rikosseuraamusalalla 5 op
B0287 Monimuotoinen perhe 5 op
R0372 Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5 op
R0329 Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5 op
TO00BN38 Pankki- ja vakuutusalan yritysyhteistyö 5 op
B0228 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
R0273 Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
TP00BM19 Projekti: Kiertotaloudessa toimiminen lahjoittavien asiakkaiden näkökulmasta 15 op
TO00BL12 Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla 5 op
TP00BL38 Projektijohtamisen projekti 15 op
TP00BL39 Projektijohtamisen projekti 15 op
TP00BL40 Projektijohtamisen projekti 15 op
TP00BL67 Projektipäällikkönä toimiminen 10 op
V1529 Päihdetyö 5 op
R0116 Ranskan kielen perusteet 1 5 op
G8291 Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5 op
B0214 Rikosoikeus ja prosessioikeus 10 op
TO00BN45 Robot and Chatbot Programming Basics 5 op
R0118 Saksan kielen perusteet 1 5 op
R0119 Saksan kielen perusteet 2 5 op
G8287 Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
G8372 Toimintakyvyn edistämisen projekti 5 op
R0096 Työelämän espanja 1 5 op
R0167 Työelämän ranska 1 5 op
TO00BI93 Työympäristöjohtamisen perusteet 5 op
G8304 Valinnainen harjoittelu 10 op
R000BI10 Valmentava ruotsi 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
TO00BL59 Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5 op
R0093 Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10 op
R0123 Venäjän kielen perusteet 1 5 op
R0341 Yritysrahoitus 5 op