OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN-POST ENROLMENT SYKSY/AUTMN 2020 (YAMK/MASTER)
Tarjontakorit

Jälki-ilmoittautuminen-post enrolment syksy/autmn 2020 (YAMK/Master)

JALKILMS2020YAMK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista löydät jälki-ilmoittautumisessa olevat opinnot, joilla on vielä tilaa varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen. Jälki-ilmoittautuminen alkaa 25.5.2020 alkavalla viikolla ja ilmoittautumisaika on opintokohtainen. Tarjonta täydentyy viikon aikana sitä mukaa, kun opintojen osallistujatilanne ehditään tarkastamaan.

Toteutuksen täyttyessä ilmoittautuminen voidaan sulkea jo ennen ilmoitettua jälki-ilmoittautumisajan päättymispäivää. Opiskelijat hyväksytään toteutukselle ilmoittautumisjärjestyksessä ja mahdolliset edeltävyysvaatimukset huomioiden viimeistään toteutuksen alkua edeltävällä viikolla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

A9389 Analysing Qualitative Data 5 op
A9316 Capital Investment Analysis 5 op
A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op
A9329 Digitaalisuus palveluissa 5 op
SY00BN43 GAS - Goal Attainment Scaling 5 op
A9385 Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5 op
HY00BO33 Introduction to Service Design Process and Methods Online 5 op
A9536 Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5 op
A9326 Muutoksen johtaminen 5 op
A9529 Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
A9310 Service Design in Digital Context 5 op
A9322 Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5 op
A9323 Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5 op
A9324 Tutkimusviestintä 5 op
A9325 Vaikuttavuustutkimus 5 op
A9328 Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op