OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 3AMK OSAAMISPOLUT
Tarjontakorit

3AMK osaamispolut

3AMKOSAAMISPOLUT

Kuvaus

Tarkista opintojakson toteutusajankohta ja tarjonta:
https://wiki.metropolia.fi/display/3amkopetustarjonta/3AMK+opetustarjonta+Home

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

TO00BM14 Asiakaskokemus sosiaalisessa mediassa 5 op
R0216 Service Design 10 op
R0424 Service Design for Circular Economy 5 op