OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 3AMK OSAAMISTA LAAJENTAVA TARJONTA
Tarjontakorit

3AMK osaamista laajentava tarjonta

3AMK

Kuvaus

Tarkista opintojakson toteutusajankohta ja tarjonta:
https://wiki.metropolia.fi/display/3amkopetustarjonta/3AMK+opetustarjonta+Home

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

R0231 Business Environment in a Global Economy 5 op
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
A9526 Digitaalinen kaupunkikehitys 10 op
R0218 Digital Service Business and Marketing 10 op
V1547 Kokonaisarkkitehtuuri ja hyvät tietohallintokäytänteet 5 op
A9482 Management and Leadership 5 op
R0288 Markkinointiviestintä 10 op
R0196 Participation and Well-being at Different Life Stages 10 op
R0198 Professional Development in Practice IV 15 op
TO00BN75 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10 op
R0219 Service Business Management 5 op
R0216 Service Design 10 op
TO00BN70 Tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta 10 op
HT00BN81 Tieto- ja kyberturvallisuus 5 op
R0307 Toimitilapalveluiden suunnittelu 10 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0230 Understanding Customer Behaviour 5 op
HT00BN80 Varautuminen 5 op