OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 3AMK MUU TARJONTA
Tarjontakorit

3AMK muu tarjonta

3AMK

Kuvaus

Tarkista opintojakson toteutusajankohta ja tarjonta:
https://wiki.metropolia.fi/display/3amkopetustarjonta/3AMK+opetustarjonta+Home

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

R0287 Brändin johtaminen ja kehittäminen 5 op
R0229 Business Processes 10 op
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
A9526 Digitaalinen kaupunkikehitys 10 op
R0309 Hankintaprosessi 10 op
R0304 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10 op
01491 Innovaatioprojekti II 10 op
R0308 Isännöinti 5 op
A9213 Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö 5 op
TO00BN73 Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 10 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
R0288 Markkinointiviestintä 10 op
TO00BL02 Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10 op
TO00BQ68 Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5 op
R0310 New Ways of Working 10 op
R0232 Profitable Business 1 5 op
R0238 Project Management and Communication 5 op
R0313 Real Estate Management 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
TO00BN75 Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen 10 op
TO00BN45 Robot and Chatbot Programming Basics 5 op
R0255 Tehokkaasti viestivä organisaatio 5 op
R0307 Toimitilapalveluiden suunnittelu 10 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
TO00BN71 Työterveys, -turvallisuus ja laatu 10 op
A9255 Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10 op
R0311 Ympäristöpsykologia 5 op
TO00BN77 Ympäristöriskien hallinta 5 op
HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op