OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LEPPÄVAARA / HOSPITALITY MANAGEMENT (EXCHANGE STUDENTS)

Leppävaara / Hospitality Management (exchange students)

KVLEPPÄVAARAHOSPITAL

Kuvaus

Studies suitable for exchanges students in Hospitality Management on Leppävaara campus.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

A9141 Business Game 5 op
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
A9337 Discovering Tourism 5 op
A9346 Hotel Management 10 op
A9269 Intercultural Approach to Design Thinking 10 op
TO00BN90 Tapahtumatuotannon perusteet 5 op