OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LAUREAN KESÄOPINNOT 2020 (AMK); OPETUS SUOMEKSI
Tarjontakorit

Laurean kesäopinnot 2020 (AMK); opetus suomeksi

KESÄOPINNOTAMK

Kuvaus

Tarjontakorista näet Laurean opinnot (AMK), jotka toteutetaan kesällä 2020 suomeksi.

Laurean kesäopinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 2.5.-31.8.2020.

Ilmoittautuminen Laurean kesäopintoihin on 30.3.-5.4.2020 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
LY00BK21 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 15 op
R0305 Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö 5 op
R0306 Intercultural Leadership 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0350 Konsernitilinpäätös 5 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
A9400 Ruokatapahtuman toteuttaminen 5 op
TO00BN16 Villiyrttien käyttö elämystaloudessa 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
TO00BN72 Kansainvälinen turvallisuus 5 op
Kieliopintoja
R0169 Valmentava matematiikka 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0170 Valmentava englanti 3 op
TO00BL61 Viron kielen perusteet 2 5 op
R0250 Nätverka i Norden 5 op
R0013 Svenska för tradenomer 5 op
A9132 Serviceinriktad svenska 5 op
R0191 English for Health Care 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
Sosiaali- ja terveysalan opintoja
G8371 Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
R0275 Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena 5 op
R0199 Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5 op
R0268 Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5 op
R0402 Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
R0191 English for Health Care 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
R0127 Geriatria 1 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0135 Lastentaudit 1 op
R0147 Naistentaudit ja synnytykset 1 op
R0158 Anatomia ja fysiologia 3 op
R0148 Kirurgia ja anestesiologia 2 op
R0159 Psykiatria 1 op
R0408 Hoitoelvytys 0.5 op
R0390 Mikrobiologia ja tautioppi 1 op
R0426 Farmakologia 1.5 op
R0194 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op