OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > LAUREAN KESÄOPINNOT 2020 (AMK); OPETUS SUOMEKSI
Tarjontakorit

Laurean kesäopinnot 2020 (AMK); opetus suomeksi

KESÄOPINNOTAMK

Kuvaus

Tarjontakorista näet Laurean opinnot (AMK), jotka toteutetaan kesällä 2020 suomeksi.

Laurean kesäopinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 2.5.-31.8.2020.

Ilmoittautuminen Laurean kesäopintoihin on 30.3.-19.4.2020 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0013 Svenska för tradenomer 5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0191 English for Health Care 5 op
R0125 Työelämän saksa 1 5 op
R0387 Työelämän venäjä 1 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
R0254 Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5 op
R0032 English in Social Services 5 op
R0017 Svenska inom socialbranschen 5 op
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOJA
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
R0275 Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena 5 op
R0199 Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5 op
R0268 Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5 op
R0402 Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
TO00BL62 Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
R0127 Geriatria 1 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0135 Lastentaudit 1 op
R0147 Naistentaudit ja synnytykset 1 op
R0158 Anatomia ja fysiologia 3 op
R0148 Kirurgia ja anestesiologia 2 op
R0159 Psykiatria 1 op
R0408 Hoitoelvytys 0.5 op
R0390 Mikrobiologia ja tautioppi 1 op
R0426 Farmakologia 1.5 op
R0194 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op
TO00BL65 Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10 op
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
R0425 Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5 op
TO00BQ45 Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen 5 op
G8291 Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0273 Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
R0169 Valmentava matematiikka 3 op
BN00BN35 Kipuasiakkaan fysioterapia 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
TO00BQ72 Vapaaehtoistyö Espoon ruoka-aputoiminnan koordinaatiohanke 5 op
KAUPPA-, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET
B0231 Työoikeus 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0350 Konsernitilinpäätös 5 op
R0306 Intercultural Leadership 5 op
LY00BK21 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen projekti 6 15 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
LK00BP27 Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen projekti 20 15 op
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5 op
PALVELUALAN OPINNOT
A9400 Ruokatapahtuman toteuttaminen 5 op
TO00BN16 Villiyrttien käyttö elämystaloudessa 5 op
HT00BN80 Varautuminen 5 op