OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > KESÄOPINNOT, AMK (OPETUSKIELI SUOMI JA ENGLANTI)

Kesäopinnot, AMK (opetuskieli suomi ja englanti)

KESÄOPINNOTAMK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean opinnot (AMK), jotka toteutetaan kesällä 2023.

Kesäopinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.5.-31.8.2023 ja ilmoittautuminen niihin on pääosin aikavälillä 3.4.-9.4.2023.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOJA
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
SH00BS86 English for Healthcare Professionals 3 op
G8371 Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5 op
R0127 Geriatria 1 op
SF00BQ96 Kipuasiakkaan kuntoutus 5 op
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0135 Lastentaudit 1 op
R0147 Naistentaudit ja synnytykset 1 op
TO00BR33 Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5 op
R0366 Perhetyö 10 op
R0159 Psykiatria 1 op
TO00BV04 Sijaishuollon erityisosaaminen 5 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
TO00BL62 Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
R0268 Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5 op
TO00BL65 Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10 op
TO00BQ76 Seikkaile sotepalveluviidakossa 1 op
R0426 Farmakologia 1.5 op
TO00BQ73 Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1 op
R0148 Kirurgia ja anestesiologia 2 op
R0158 Anatomia ja fysiologia 3 op
TO00BU56 Sustainable Global Future 5 op
TO00BX61 Toimiminen suuronnettomuustilanteessa 3 op
KAUPPA-, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET
R0350 Konsernitilinpäätös 5 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
TO00BT96 Monimuotoisuuden johtaminen 5 op
A9177 Johda itseäsi 5 op
HL00BW51 Yritysjuridiikka 5 op
R0297 Internet Business Models 5 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5 op
TO00BU81 Fundamentals of Subscription Economy 2 op
TO00BR89 Introduction to Information Security 5 op
TO00BL79 Ohjelmistotestauksen perusteet 5 op
TURVALLISUUSALAN OPINTOJA
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
TO00BN72 Kansainvälinen turvallisuus 5 op
TRADENOMITUTKINTOJEN YHTEISIÄ OPINTOJA
R0216 Service Design 10 op
HL00BQ81 Digital Marketing and Sales 10 op
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
YHTEISET OPINNOT
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
TO00BT58 Yrittäjyys osana uraa 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
TO00BL60 Viron kielen perusteet 1 5 op