OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > KESÄOPINNOT, AMK (OPETUSKIELI SUOMI)
Tarjontakorit

Kesäopinnot, AMK (opetuskieli suomi)

KESÄOPINNOTAMK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean opinnot (AMK), jotka toteutetaan kesällä 2021 suomeksi.

Laurean kesäopinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.5.-31.8.2021.

Ilmoittautuminen Laurean kesäopintoihin on 5.4.-11.4.2021 välisenä aikana.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0170 Valmentava englanti 3 op
R0197 Svenska i vården 5 op
R0017 Svenska inom socialbranschen 5 op
R0191 English for Health Care 5 op
R0032 English in Social Services 5 op
R0243 Professional Communication in English 5 op
R0078 Effective Spoken Communication in English 5 op
R0079 Effective Writing in English 5 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
R0254 Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5 op
R0083 Espanjan kielen perusteet 1 5 op
R0084 Espanjan kielen perusteet 2 5 op
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOJA
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
R0402 Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5 op
TO00BL62 Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
R0127 Geriatria 1 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0135 Lastentaudit 1 op
R0147 Naistentaudit ja synnytykset 1 op
R0158 Anatomia ja fysiologia 3 op
R0148 Kirurgia ja anestesiologia 2 op
R0159 Psykiatria 1 op
R0390 Mikrobiologia ja tautioppi 1 op
R0426 Farmakologia 1.5 op
TO00BQ74 Kustannustietoisuus 1 op
TO00BR33 Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5 op
TO00BO48 Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5 op
R0194 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5 op
R0268 Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0366 Perhetyö 10 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op
TO00BO49 Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5 op
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
R0425 Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5 op
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
R0094 Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10 op
TO00BR08 Lääkehoito sosiaalialalla 3 op
SF00BQ96 Kipuasiakkaan kuntoutus 5 op
G8371 Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5 op
R0405 Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5 op
KAUPPA-, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
R0350 Konsernitilinpäätös 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
A9165 Käytettävyyden arviointi ja testaus 5 op
A9254 Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5 op
TURVALLISUUSALAN OPINTOJA
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
TO00BN72 Kansainvälinen turvallisuus 5 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
HT00BN80 Varautuminen 5 op
PALVELUALAN OPINNOT
TP00BQ94 Syväsukellus mietojen alkoholijuomien maailmaan 2 op
YHTEISET OPINNOT
R0215 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
01535 Stressinhallinta 5 op
TO00BQ92 Yrittäjyys osana uraa 5 op