OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > KESÄOPINNOT, AMK (OPETUSKIELI SUOMI JA ENGLANTI)

Kesäopinnot, AMK (opetuskieli suomi ja englanti)

KESÄOPINNOTAMK

Kuvaus

Tästä tarjontakorista näet Laurean opinnot (AMK), jotka toteutetaan kesällä 2022.

Laurean kesäopinnot toteutetaan pääosin aikavälillä 1.5.-31.8.2021.

Ilmoittautuminen Laurean kesäopintoihin on pääosin aikavälillä 4.4.-10.4.2021.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA
R0197 Svenska i vården 5 op
SH00BS86 English for Healthcare Professionals 3 op
R0171 Valmentava ruotsi 3 op
R0256 Tehosta viestintääsi 5 op
R0049 Suomen kieli ja viestintä 5 op
TO00BL60 Viron kielen perusteet 1 5 op
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINTOJA
R0363 Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5 op
R0403 Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
SH00BS86 English for Healthcare Professionals 3 op
R0426 Farmakologia 1.5 op
G8371 Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5 op
R0127 Geriatria 1 op
SF00BQ96 Kipuasiakkaan kuntoutus 5 op
R0425 Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5 op
R0148 Kirurgia ja anestesiologia 2 op
TO00BR78 Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3 op
R0370 Kohtaamistaiteen perusteet 5 op
V1624 Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5 op
V1551 Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5 op
R0367 Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10 op
R0365 Lastensuojelu 10 op
R0135 Lastentaudit 1 op
V1620 Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5 op
TO00BU69 Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä 1 op
R0390 Mikrobiologia ja tautioppi 1 op
R0147 Naistentaudit ja synnytykset 1 op
TO00BR33 Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5 op
R0366 Perhetyö 10 op
R0159 Psykiatria 1 op
G8291 Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5 op
TO00BV04 Sijaishuollon erityisosaaminen 5 op
R0134 Sisätaudit 1.5 op
R0197 Svenska i vården 5 op
TO00BL62 Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5 op
R0274 Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5 op
R0093 Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10 op
R0094 Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10 op
KAUPPA-, HALLINTO- JA OIKEUSTIETEET
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
R0350 Konsernitilinpäätös 5 op
R0216 Service Design 10 op
R0346 Sijoitustoiminta käytännössä 5 op
R0348 Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5 op
B0231 Työoikeus 5 op
TO00BT96 Monimuotoisuuden johtaminen 5 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
V1637 Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5 op
HL00BN46 Yritysjuridiikka 5 op
A9177 Johda itseäsi 5 op
R0301 Market Entry 10 op
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
R0027 Ohjelmoinnin perustaito 5 op
R0216 Service Design 10 op
HL00BQ81 Digital Marketing and Sales 10 op
TURVALLISUUSALAN OPINTOJA
TO00BN72 Kansainvälinen turvallisuus 5 op
TO00BN76 Liiketoiminnan jatkuvuus 5 op
TO00BN74 Rikoksentorjunta 5 op
R0216 Service Design 10 op
YHTEISET OPINNOT
R0184 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
R0217 Corporate Social Responsibility 5 op
TO00BT58 Yrittäjyys osana uraa 5 op
TO00BT66 Palvelumuotoilun syventävä kirjallisuuskatsaus 5 op