Siirry suoraan sisältöön

Työelämän espanja 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0097-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 12.02.2023

Ajoitus

10.03.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castren

Vastuuopettaja

Virpi Castren

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti
syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa
hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas.
Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.

Opintojakso on intensiivinen lähes viikottaisine tehtäväpalautuksineen.
Tarvitset muutamien tehtävien tekemiseen tietokoneen mikrofonin, kameran ja mielellään erillisen hiiren ja kera.

Bienvenidos al curso!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tarvittava materiaali löytyy opintojakson työtilasta Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tarkat tehtäväpalautuspäivät näkyvät opintojakson aikataulusta, joka julkaistaan Canvasissa.
Tehtäväpalautusten määräpäivien noudattaminen on tärkeää, sillä myöhässä saapuneita tehtävävastauksia ei tarkisteta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133 työtuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu kuudesta moduulista, jotka on jaksotettu aikavälille 10.3. - 12.5.2023.

Moduulien aiheet ovat seuraavat: 1. opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä 2. yritysmaailma, byrokratia 3. toimistoympäristö, -työvälineitä 4. työelämän vastuita ja tehtävänimikkeitä 5. opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus) 6. oma CV ja työhakemus.

Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii kuitenkin myös muiden alojen opiskelijoille!

Kieliopista käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.

Taso: B2

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtötaso: Työelämän espanja 1 (R0096) tai useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen.
Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan. Subjunktiivia ei tarvitse osata opintojakson alussa.

Opintojakso ei ole tarkoitettu espanjaa ensimmäisenä tai toisena äidinkielenään puhuville.

Bienvenidos!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty
Arviointi perustuu kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisen tehtävien suorittamiseen.
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Canvasin tämän opintojakson työtilasta.