Siirry suoraan sisältöön

Työelämän espanja 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0096-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

13.01.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castrén

Vastuuopettaja

Virpi Castrén

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
- kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
- tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
- hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Toteutustapa

Toteutetaan kokonaan verkossa, oppimisalustana Canvas. Linkki Canvasin työtilaan lähetetään osallistujille tammikuussa 2023.
Intensiivinen toteutus ajalla 13.1.-10.3.2023.
Lähes joka viikko on tehtävävastauspalautuksia.
Ei virtuaali-istuntoja. Ohjausviestejä viikottain.
HUOM! Jos et ole palauttanut opintojakson ensimmäistä tehtävää (esittäytymisessee) määräpäivään ja -aikaan mennessä (pe 20.1.2023 klo 9.00), katsotaan sinun luopuneen opintopaikasta tällä opintojaksolla.

Sinulla tulee olla käytössä tietokone mikrofoneineen ja kameroineen sekä mieluiten erillinen hiiri. Kamera tarvitaan suullisen esityksen tekoon.

Aika ja paikka

Opiskelualustalle (Canvas) tulee opintojakson sisältö ja tarkempi aikataulu (sisältäen tehtäväpalautusten määräpäivät). Canvas-työtila on nähtävissä viimeistään yksi viikko ennen opintojakson alkua.
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
Opintojakso alkaa 13.1.2023 ja päättyy 10.3.2023.

Tämän opintojakson jälkeen on mahdollista jatkaa työelämän espanjan opiskelua Työelämän espanjaa 2 (R0097-3010)-opintojaksolla (Campusonline), joka toteutetaan keväällä 2023 (maalis-toukokuu).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintojakson materiaalit löytyvät Canvasista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Kaikki tehtäväpalautusten määräpäivät näkyvät Canvasissa (oppimisalusta, jonne opintojaksolle hyväksytyt saavat linkin viimeistään 9.1.2023).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa n. 130 tuntia työntekoa

Sisältö ja sen jaksotus

Tämä opintojakso koostuu kuudesta moduulista.

Keskeiset aiheet: 1. Espanjan maa- ja taloustietoja, 2. yleistä työelämästä, ulkoistaminen, 3. yritysorganisaatio, tehtävänimikkeet 4. tunnettu espanjalainen tuotemerkki (Zara), 5. työkokous 6. etätyö, toivetyö.
Opintojakso on liiketalouspainottunut, mutta sopii muidenkin alojen opiskelijoille!

Kielioppia: imperfekti ja preteriti (pretérito imperfecto ja pretérito indefinido), futuuri ja konditionaali.

Runsaasti työelämään liittyviä teemoja ja sanastoa. Opintojakso on iiketaous

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: espanjan kielen perusteet 1 ja 2 TAI muutama espanjan kurssi lukiossa tai muussa oppilaitoksessa. Jos olet kirjoittanut espanjan yo-kokeen, valitse Työelämän espanjaa 2 R0097.

Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi)

Suoritusjärjestys: Työelämän espanjaa 1 ensin, tämä jälkeen Työelämän espanjaa 2.

Bienvenidos!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty
Kirjallisten (sisältää lopputentin) ja suullisten tehtävien suorittaminen.
Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Canvasissa.