Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneelle työuralle (1 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN54-3107

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Sanna Soini
  • Marja Vellonen

Vastuuopettaja

Sanna Soini

Ryhmät

  • SHV221KN
    Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Toteutustapa

Toteutus on tarkoitettu ryhmälle SHV221KN, opintojakso on integroitu tuutorointiin.

Canvas- oppimisalusta käytössä
1,5h x 2 lähiopetus ja

Arviointi hyväksytty -hylätty
Arvioitavat tehtävät: Suunta työuralle -suunnitelma ja omaan suunnitelmaan perustuva uratehtävä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvas-työtilan tarjoama sekä muu valinnainen lähdekirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen tutortunneille x2
Opintojakson tehtävät x2
Tutorkesakustelu oman tutoropettajan kanssa x2

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Suunta työuralle -suunnitelma 31.5.2022 mennessä
Omaan suunnitelmaan pohjautuva ursatehtävä 31.10.2023 mennessä.
Hops keskustelu oman tutoropettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h opiskelijan työtä
Tutortunnit 4h
Hops-keskustelut 2h
Tehtävät ja itsenäinen opiskelu 21h

Sisältö ja sen jaksotus

- oman osaamisen kehittäminen
- tarjolla olevat jatko-opintomahdollisuudet
- oman osaamisen sanoittaminen ja asiantuntijaprofiilin rakentaminen
- työllistymisen erilaiset mahdollisuudet
- alan työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja niiden mukaan toimiminen
- työhyvinvointi ja työelämässä jaksaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.