Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneelle työuralle (1 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN54-3088

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Marika Mäki

Vastuuopettaja

Marika Mäki

Ryhmät

  • HLV221SN
    Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Toteutustapa

Tämän opintojakson aikana pohdit tulevaa uraasi ja teet siihen liittyviä asioita. Lisäksi valitset itseäsi kiinnostavan osa-alueen työstettäväksi ja käyt oman opettajatuutorisi kanssa HOPS-keskustelun.

Opintojakson ensimmäisen osan (0,5 op) suoritus on Suunta työuralle- tehtävä. Tämän lisäksi ensimmäiseen osaan sisältyy kaksi HOPS-keskustelua, joihin tulee valmistautua. Valmistautumisohjeet löydät kohdasta HOPS-keskusteluun valmistautuminen.

Opintojakson toinen osa (0,5 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista. Voit valita toisen tehtävän omien kiinnostuksen kohteidesi ja tarpeidesi mukaisesti ja saat tarvittaessa tukea opettajatuutoriltasi sopivan tehtävän valinnassa ja voit suunnitella yhdessä hänen kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. hyvinvointi, uratoiveet, työnhakutaidot ja työelämätietous ja yrittäjyys.

Monimuotototeutus:

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta sekä kampuksella että etänä. Etäopetustallennetaan (ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunta työuralle – tehtävä, HOPS-keskustelut ja valinnainen tehtävä n. 25 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Suunta työuralle –suunnitelma, Hops –keskustelut, ryhmäkeskustelut ja valinnainen tehtävä. Opintojakso suoritetaan opintojen viimeisen lukuvuoden aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.