Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneelle työuralle (1 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN54-3079

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Degree Programme in Service Business Management (HMA), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Sebastian King
  • Kirsi Maste

Vastuuopettaja

Sebastian King

Ryhmät

  • HMA221SN
    Degree Programme in Service Business Management, daytime studies, S21, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.