Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneelle työuralle | NTV220SN (1 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN54-3052

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus (NTV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Eeva Haikonen

Vastuuopettaja

Eeva Haikonen

Ryhmät

  • NTV220SN
    Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Toteutustapa

Tämän opintojakson aikana pohdit tulevaa uraasi ja teet siihen liittyviä asioita. Lisäksi valitset itseäsi kiinnostavan osa-alueen työstettäväksi ja käyt oman opettajatuutorisi kanssa kaksi HOPS-keskustelua.

Opintojakson ensimmäisen osan (0,5 op) suoritus on Suunta työuralle- tehtävä. Tämän lisäksi ensimmäiseen osaan sisältyy kaksi HOPS-keskustelua, joihin tulee valmistautua. Valmistautumisohjeet löydät kohdasta HOPS-keskusteluun valmistautuminen.?

Opintojakson toinen osa (0,5 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista.?Voit valita toisen tehtävän?omien kiinnostuksen kohteidesi ja tarpeidesi mukaisesti ja saat tarvittaessa tukea opettajatuutoriltasi?sopivan tehtävän valinnassa ja voit suunnitella yhdessä hänen kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. hyvinvointi, uratoiveet, työnhakutaidot ja työelämätietous ja yrittäjyys.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni ja muu työelämäyhteistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunta työuralle – tehtävä, HOPS-keskustelut ja valinnainen tehtävä n. 27 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Suunta työuralle –suunnitelma, Hops –keskustelut, ryhmäkeskustelut ja valinnainen tehtävä. Opintojakso suoritetaan viimeisen lukuvuoden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/Arviointikriteerit%20amk%20s2018-.pdf#search=arviointikriteerit

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.