Siirry suoraan sisältöön

Onnistuneelle työuralle (1 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN54-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Degree Programme in Service Business Management (HMA), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Ilona Rönkä

Vastuuopettaja

Ilona Rönkä

Ryhmät

  • HMA220SN
    Degree Programme in Service Business Management, daytime studies, S20, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan
- selvittää tarjolla olevia jatko-opintomahdollisuuksia
- sanoittaa omaa osaamistaan ja rakentaa asiantuntijaprofiilin työmarkkinoita varten
- hyödyntää työllistymisen erilaisia mahdollisuuksia
- alansa työlainsäädännön keskeiset periaatteet ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti
- edistää omaa työhyvinvointiaan ja työelämässä jaksamistaan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.