Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kehittyminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN53-3183

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Hanna Väätäjä
  • Minna Anthoni

Vastuuopettaja

Minna Anthoni

Ryhmät

  • SRV222KA
    Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta kampuksella. Tehtävät ovat itsenäisesti tehtäviä oman aikataulun mukaan 17.5.2023 mennessä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla on kaksi lähiopetuskertaa ja kaksi itsenäistä tehtävää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.