Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kehittyminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN53-3091

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Nina Lahtinen

Vastuuopettaja

Nina Lahtinen

Ryhmät

  • PKV221SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laatia itselleen urasuunnitelman
- selvittää alansa työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyden edellytyksiä
- hyödyntää ja rakentaa ammatillisia verkostoja
- kuvata osaamisensa ja hakea oman alansa töitä sekä ymmärtää sosiaalisen median merkityksen työnhaussa
- arvioida tulevaisuuden työelämässä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä omalle työuralleen
- toimia oman hyvinvointinsa hyväksi

Toteutustapa

Opintojakson aikana pohdit ammatillista keittymistäsi. Tämän lisäksi tunnistat omia uratoiveistasi ja kehittymisen kohteita. Opintojakson aikana käyt läpi Itse valitsemasi aiheen asioita.
Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:
Opintojakson ensimmäisen (1 op) osioon kuuluvat ryhmätapaamiset ja kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut annettujen ohjeiden avulla. Ensimmäisen osion aikana teet urasuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä.
Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta.. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.
Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuussuosituksia löydät Canvas-työtilasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Alumni- ja työelämäyhteistyö.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lukujärjetyksestä löydät tapaamisajat ja HOPS keskustelut sovitaan erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvio työtuntien jakautumisesta opintojaksolla (yht. 54h):
- Ryhmätapaamiset 12h
- Ennakkotehtävä, opiskelusuunnitelma ja HOPS-keskustelut valmistautumisineen 15 h
- Valinnainen osuus 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskleija osaa:

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
etsiä tietoa eri tietolähteistä
raportoida

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
ottaa vastaan ohjausta

Ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
suunnitella oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.